Meest gestelde vragen

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alles uitklappen

Schrijf je dan nu alvast in voor de nieuwsbrief via de button ‘aanmelden nieuwsbrief’. Omstreeks 1 september 2020 start de verhuur en dan kun jij via jouw woonaccount zo snel mogelijk inschrijven op de woning van jouw voorkeur. Wel adviseren we vast om de noodzakelijke documenten die nodig zijn om in aanmerking te komen zoveel mogelijk te verzamelen zodat je bij de inschrijving snel kunt handelen.

Meld je dan alvast aan via de button ‘aanmelden nieuwsbrief’.  

Als de verhuur gestart is dan kun je vervolgens via je eigen account op de website onder het kopje “digitaal inschrijven” officieel inschrijven voor één of meerdere woningen. Je kunt dan ook je voorkeuren opgeven voor de typen woningen en specifieke bouwnummers/adressen en de documenten uploaden die we nodig hebben om je gegevens te toetsen aan de huurvoorwaarden.
Digitaal inschrijven kan op het moment dat de verhuur is gestart. 

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.
Als huurder ben je ook geen kosten aan de makelaar verschuldigd.

Alle woningen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 maart aan dat je de huur wilt opzeggen, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd op 30 april.

Wegens veiligheidsvoorschriften op het bouwterrein is het helaas niet mogelijk om de woningen te bezichtigen. Mogelijk wordt er kort voor de oplevering (voor huurders) een kijkdag georganiseerd. Als je de huurovereenkomst voorafgaand aan de kijkdag reeds hebt ondertekend, word je hier automatisch over geïnformeerd. 

Nu de woningen waarschijnlijk omstreeks november/december 2020 worden opgeleverd zal de inschrijving starten omstreeks 1 september 2020. 

Je kunt inschrijven vanaf het moment van start verhuur en wij informeren jou nader via de nieuwsbrief en de website wanneer de inschrijving sluit.

Het inschrijfformulier is online beschikbaar in je eigen woonaccount zodra de inschrijving gestart wordt. Je dient dit account eerst aan te maken op deze site. Middels dit account kan je het digitale inschrijfformulier invullen. Let op! naast je online inschrijving zijn er documenten nodig waarmee wij je inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kun je uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina bijlagen. Zonder deze documenten kun je de inschrijving niet afronden.

De verhuurder wijst toe op basis van de ontvangen informatie.  Alleen een voltooide en complete inschrijving via deze website zal worden meegenomen in de toewijzing.

Welke documenten je dient aan te leveren hangt af van uw inkomens- en woonsituatie. Voor loondienst, zelfstandig ondernemerschap en uitkering/pensioen gelden verschillende documenten. Onderstaand tref je per situatie de benodigde documenten aan. De benodigde documenten gelden voor zowel de aanvrager als de medeaanvrager. Gaat u met een medehuurder huren dan dien je beide onderstaande gegevens aan te leveren.
Let op: u dient dus de stukken aan te leveren die van toepassing zijn op uw woonsituatie (huur, koop, thuiswonend/inwonend) alsmede de stukken die van toepassing zijn op uw inkomenssituatie (loondienst, zelfstandig, uitkering/pensioen).

Standaard aan te leveren bij een huurwoning:

 1. Kleurenkopie geldig legitimatiebewijs (pasfoto en BSNnummer dienen onleesbaar gemaakt te worden ivm AVG) 
 2. Uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) met adreshistorie; 
 3. Verhuurdersverklaring (indien je thans in een huurwoning woont) (Deze verklaring kan worden opgevraagd bij uw huidige verhuurder);
 4. In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;

 
Standaard aan te leveren bij een koopwoning:

 1.  Kleurenkopie geldig legitimatiebewijs (pasfoto en BSNnummer dienen onleesbaar gemaakt te worden ivm AVG)
 2. Uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) met adreshistorie; (Deze verklaring kan worden opgevraagd bij de gemeente waar je op dit woont.) 
 3. Hypotheekhoudersverklaring (Deze verklaring kan worden opgevraagd bij uw hypotheekverstrekker); 
 4. Opdrachtbevestiging makelaar inzake verkoop woning inclusief verwachte opbrengst; of indien uw woning reeds verkocht is: eerste 2 pagina’s van de (concept) koopovereenkomst; 
 5. Jaaropgave 2019 van uw hypotheekverstrekker waarop de hoogte van de hypotheekschuld kan worden afgelezen. 
   
  Standaard aan te leveren indien u thuiswonend / inwonend bent:
  1.  Kleurenkopie geldig legitimatiebewijs (pasfoto en BSNnummer dienen onleesbaar gemaakt te worden ivm AVG); 
  2. Uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) met adreshistorie;
   
  Extra aan te leveren documenten loondienst:
  1. Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand);
  2. Kopie laatste 3 salarisstroken met rekeningnummer;
  3. Kopie bankafschrift waarop laatste 3 salarisstortingen kunnen worden afgelezen;
  4. Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.
   
  Extra aan te leveren documenten zelfstanding ondernemer:
  1. Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand);
  2. Getekende accountants/boekhouderverklaring inclusief Winst&Verliesrekening van afgelopen twee jaar;
  3. Kopie meest recente IB60 verklaring;
  4. Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand);
  5. Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.
   
  Extra aan te leveren documenten uitkering/pensioen:
  1. Kopie laatste jaaropgave(n) van AOW;
  2. Kopie laatste jaaropgave(n) van pensioen(en);
  3. Kopie bankafschrift van de laatste storting(en) van uw AOW en pensioen(en);
  4. Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen: 

Loondienst / Zelfstandig ondernemer:

Bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld en vaste toeslagen) dient 3,5x de kale maandhuurprijs te bedragen. 

Pensioen:

Bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld en vaste toeslagen) dient 3,5x de kale maandhuurprijs te bedragen. 

Bij twee inkomens mag het eerste inkomen volledig worden meegenomen en het tweede inkomen voor 50% worden meegenomen. 

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 50% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. 

Het is alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een woning te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een woning te huren.

Ja dat kan, mits op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

Het is voor woningdelers niet toegestaan om een woning te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.

Bij dit plan is een waarborgsom van toepassing. Indien je in loondienst bent bedraagt de standaard waarborgsom 1 maandhuur. Bij zelfstandige bedraagt de standaard waarborgsom 3 maandhuren.